YINJI, gaplamak, çap etmek, çözgütler we döredijilik täsin täzelikleri boýunça Hytaýda öňdebaryjy öndüriji hökmünde.
Müşderilerimize durnuklylyk maksatlaryna ýetmek üçin bilelikde işleýäris.

Aýratyn önümler

“Yinji” kagyz önümleri zawody, professional öndüriji
kagyz çap etmek we gaplamak önümleriniň dürli görnüşleri.
1 (3)
1 (2)
artykmaçlygy
1 (1)
1 (4)
2 (1)
2 (2)
2 (3)
2 (4)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Yinji dogry saýlaw
  • Öz zawodymyz we içerde öňünden awtomatlaşdyryş enjamlarymyz bar.

  • Biziň saýlan materiallarymyzyň hemmesi iň gowusydyr.

  • Çalt we amatly hyzmatlar elmydama taýýar.

  • Baý tejribe Gaplamak çözgütlerini üpjün etmek üçin dizaýn we inerener topary.

  • Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ugratýan ekspeditorlarymyz bar.

näme üçin bizi saýlamaly?
  • biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýar.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.