Sizhli ululyklar Rigid guty / Zergär gutulary / Lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş

Gysga düşündiriş:

1. Material: 1000 / 1200g Greýboard, 157g C2S, köpük, mahmal.

2. Bejergi: Matt PP laminasiýa, Kümüş folga möhürlemek.

3. Çap ediş syýa: Ekologiýa taýdan arassa soya önümleri.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Köpük goýlan berk guty
  Sowgat gutusy, sabyn gutusy, kosmetika gutusy, çakyr gutusy, sagat gutusy, görkeziş gutusy
Material Greýboard, C2S, köpük, mahmal
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk PMS Ofset çap etmek + Kümüş folga möhürlemek + nagyş
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ Adatça 1000 pc, 500pc bilen synag buýrugy kabul ederliklidir
Sitata Material, ululyk, reňk çap etmek we gutarmak haýyşyna esaslanýar
Mysal üçin wagt 5 -7 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Custöriteleşdirilen
Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner.Islendik ululyklar, şekiller, dizaýnlar, logotipler biziň edip biljek ähli talaplarymyza laýyk bolup biler.

2. Dizaýn
Dizaýn hyzmaty: Mugt
Çeper eserleriň formaty: PDF, AI.

Sizhli ululyklar Rigid Box şaý-sepleri guty lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş (5)
Sizhli ululyklar Rigid Box şaý-sepleri guty lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş (6)

3. Mysal
(1) Ak nusgalar mugt, ýöne ýygnan Express bahasy bilen
(2) Öz logotipiňiz bilen nusga: Sargyt goýanyňyzdan soň nusga önümçiligi köpçülikleýin önümçilikde yzyna gaýtarylyp bilner
(3) Öňdebaryjy wagt nusgasy: 3-5 gün

4. Biziň artykmaçlygymyz
(1) Zawod ýokary hilli we bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni satylýar.Hiline gözegçilik edip bileris
(2) Nusgalar üçin çalt hereket
(3) <24 sagat çalt jogap beriň

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.

Önümçilik prosesi

1. Dizaýn

Dizaýn

2. Nusga almak

Nusga almak

3. Çap etmek

Çap etmek

4. Laminasiýa

Laminasiýa

5. ýüpek ekran

Küpek ekrany

6. Spot UV

Spot UV

7. Awtomatiki sowuk folga

Awtomatiki sowuk folga

8. Kesiň

Dizaýn kesmek

9. Awtomatiki bukulma

Awtomatiki buklama

10. El işi

El işi

11. Gaplamak

Gaplamak

12. Palet

Palet

13. ippingük daşamak

Eltip bermek

Sizhli ululyklar Rigid Box şaý-sepleri Lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş (3)
Sizhli ululyklar Rigid Box şaý-sepleri Lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş (8)
Sizhli ululyklar Rigid Box şaý-sepleri guty lýuks kagyz gutusy, folga möhürleme, nagyş (2)

Has giňişleýin maglumat üçin, ýörite hünärmenler toparymyzyň siziň üçin ajaýyp gaplama çözgüdini nädip döredip biljekdigini bilmek üçin şu gün telefon, e-poçta arkaly toparymyz bilen habarlaşyň.Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň