Gözellik / kosmetika / gaş gaplaýyş gutulary, bukja gutular, bölek gaplama.

Gysga düşündiriş:

Ilkibaşdan müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullanýarys.Markethli bazar pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän biz, karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material 400g / 350g C1S / örtülen kagyz
Reňk 4C + PMS ofset çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Matt PP laminasiýa, Kagyz Hangtag
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat Karton
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 10-15 gün

Önümiň beýany

Gözellik kosmetikasy gaplaýyş gutularyny, bukulýan gutulary, bölek gaplamalary görýär.(7)

Gap gutusy: 350g / 400g C1S, 4C çap ediň.

Içeri: 350g C1S.

Stil: Bölekleýin bukulýan guty.

Ulanylyşy: industrialhli senagat.

Üstünligi: costük çykdajylaryny tygşytlamak, Gysga gurşun wagty, arzan baha.

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.

Has giňişleýin maglumat üçin, ýörite hünärmenler toparymyzyň siziň üçin ajaýyp gaplama çözgüdini nädip döredip biljekdigini bilmek üçin şu gün telefon, e-poçta arkaly toparymyz bilen habarlaşyň.Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň