Gözellik / kosmetika / Derini ideg etmek / Göz kölegesi Gaplamak we kagyz gutular

Gysga düşündiriş:

Dünýäniň gözellik markalary üçin estetiki ýa-da funksional bolsun, hemişe üýtgeýän talaplary ýerine ýetirmek aňsat iş däl.Amaly, ýöne ajaýyp paketlerimiz iň oňat çözgütdir.Gaplamak boýunça hünärlerimiz, ininjini dünýäde tanalýan käbir atlar üçin ynamdar hyzmatdaş hökmünde döredildi.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material Greýboard, C1S, örtülen / çeper kagyzlar / arassa film, PET sahypasy.
Reňk 4C + PMS Çap etmek / UV Çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Mat gutardy / Altyn folga möhürleme / Emboss
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat Karton
Mysal üçin wagt 5-7 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün

Üstünlikleri

Gözellik kosmetikasy Derini bejermek Göz kölegesi Gaplamak we kagyz gutular.(7)

● Bäsdeşlik bahalary

Quality Ajaýyp hil gözegçilik endikleri

Hand elde işlenen ýüzlerçe tejribe

Engineering Baý tejribe in engineeringener we tehniki işgärler

● OEM we ODM hyzmatlarynyň ikisi hem bar.

Biz hakda

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1

Sorag-jogap

MO MOQ näme?

Adatça her ululyk üçin MOQ 1-3K bolýar.Gaty köp diýip pikir edýän bolsaňyz, talaplaryňyza görä jikme-jik ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Free Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, ýygnan ýükler bilen mugt ak nusga berip bileris.

Delivery gowşuryş wagtyňyz näçe?

15-21 günüň içinde ibereris, mukdaryna bagly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň