Kitap şekilli gaplama

  • Kitap şekilli gaplama / kagyz gutusy

    Kitap şekilli gaplama / kagyz gutusy

    Customörite sowgat kartoçkalarymyzda gutynyň reňkini, dizaýnyny we stilini öz içine alýan dürli görnüşler bar.Gutulary ähli reňkde / islendik nagyşda çap edip bilersiňiz.Satyn almazdan ozal, katalogymyzdaky ýörite kagyzy barlap, zerurlyklaryňyza laýyk kagyzy saýlap bilersiňiz.Myhmanlaryňyza ýa-da müşderileriňize hakykatdanam mynasyp kaşaňlygy görkeziň.

    “Eastern Packaging” bazarda satmak üçin öz dizaýnyňyz hökmünde görkezip boljak iň oňat partiýa gutularyny öndürýär.