Cannabis, Wape deslapky çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty

Gysga düşündiriş:

Gutynyň stili: Çaga çydamly

Ölçegi: ýöriteleşdirilen kabul edildi

Material: 350g C1S / Sungat kagyzy

Tamamlamak: reňkli (4C +) çap etmek + Matt Lamination

Şekil: gönüburçluk ýa-da ýöriteleşdirilen kabul edildi


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Örtülen kagyz / çeper kagyz, gül.
Çap etmek 4C + PMS Çap etmek
Faceerüsti bejermek Matt PP laminasiýa, Emboss, Spot UV
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen.
Gurşun wagtynyň nusgasy 3-5 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti: Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Cannabis, Wape deslapky çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (1)

Aýratynlyklary

Cannabis, Wape-dan öň çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (12)

1.Boks stili: Çaga çydamly

2. Ölçegi: ýöriteleşdirilen kabul edildi

3.Material: 350g C1S / Sungat kagyzy

4.Finishing: reňkli (4C +) çap etmek + Matt Lamination

5.Sape: gönüburçluk ýa-da ýöriteleşdirilen kabul edildi

Bäsdeşlik artykmaçlygy

· Iň ýokary derejeli hilli dizaýn

· Spot UV bukjany has özüne çekiji edýär.

· Sarp edijileriň has gowy tejribe berýän hünär ussatlygy

· Zawodyň bahasy

· Çalt eltip bermek

· Arassa we çalt aragatnaşyk

Cannabis, Wape-dan öň çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (9)

Bäsdeşlik artykmaçlygy

Cannabis, Wape-dan öň çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (7)

Dürli önümleri gaplamak üçin ulanylyp bilner.Bazarda, dükanda ýa-da satuwda önüm satylsa-da, önümiňizi ep-esli derejede ösdürip biler.
Içki gap-gaçlar üçin köp wariant bar, reňkli güllerde / PS / PET materiallarynda bolup biler, şeýle hem biz karton we
Bütin gaplamany has özüne çekiji islendik nagyşlar we reňkler bilen çap etmek.

Kagyzdan galaýy, gaýtadan ulanylýan PET we başgalar ýaly materiallar bilen,
bazardaky her bir kenebir we CBD önümi üçin köp sanly durnukly, amaly gaplama formatlary bar.

Önümiňiz diňe gaplamasy ýaly howpsuz.Şonuň üçin töweregimizdäki iň oňat gaplamany hödürleýäris.Çaga çydamly deslapky gaplamamyz, bogunlar, pyçaklar, wape ruçkalary we arabalar üçin amatlydyr.

Cannabis, Wape deslapky çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (10)
Cannabis, Wape-dan öň çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (3)
Cannabis, Wape-dan öň çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty (5)

Has giňişleýin maglumat üçin, ýörite hünärmenler toparymyzyň siziň üçin ajaýyp gaplama çözgüdini nädip döredip biljekdigini bilmek üçin şu gün telefon, e-poçta arkaly toparymyz bilen habarlaşyň.Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary