Derman önümleri üçin reňkli çap edilen tersi gutujy gutular

Gysga düşündiriş:

Kagyz görnüşi: 350g C1S / C2S

Bermek: Ossalpyldawuk/ MatLaminasiýa

Çap ediş reňki: CMYK 4 reňk ofset

Şekil we stil:Tuck End gutularyny tersine

Ulanylyşy: Witaminler we goşundylar ýaly derman önümleri

AýratynlykPleönekeý /elýeterli /


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Çap etmek CMYK çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy Witaminler we goşundylar ýaly derman önümleri
Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi Omörite ululyk
Aýratynlyk Pleönekeý / elýeterli
Haryt ady Tuck End gutularyny tersine
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Çeper kagyz / örtülen kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Içgiler / Süýjüler / Kosmetika / şahsy ideg / Derman
Saglygy goraýyş (5)

Ters Tuck End gutulary bilen ýönekeý we işlemeli

Olary galaýy gaplarda saklaň
Gap-gaçlar we jaýyň töwereginde ownuk zatlary saklamakdan başga-da, gap-gaçlar gulak gulaklaryny hem saklap biler, şol bir wagtyň özünde olary erkin saklamaz.Nauşnikleri ýerlikli örtüň we gapagyň içine goýuň.

Saglygy goraýyş (4)

Gutyňyzy şahsylaşdyrmak üçin doly reňkli çap

Daşarda, içerde ýa-da ikisinde-de çap etmek - size bagly.Resolutionokary çözgütli doly reňkli çap etmek bilen, markaňyzy ýada salmagy güýçlendirmek üçin dizaýnyňyza we ýörite gaplamalaryňyza durmuş getirip bileris.

Konditer önümleri we süýjüler üçin goýy we janly reňkleri saýlaň ýa-da çaýlar ýa-da efir ýaglary ýaly organiki we sagdyn önümler üçin özüne çekiji we köşeşdiriji reňkler bilen gidiň.Biziň ters gutujy gutularymyz köp pudak üçin amatly gaplama:

1 tea Çaý we kofe ýaly içgiler

2 cup Çörek, köke we şokolad ýaly süýjüler

3 parfýumeriýa we sabyn ýaly kosmetika we şahsy ideg önümleri

4 a Makaron we granola ýaly gap-gaç ştapelleri

5 vitaminler we goşundylar ýaly derman önümleri

 

 

Saglygy goraýyş (6)

* Biz hakda

Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda çap we kagyz gaplamaga üns berýän hünärmen öndüriji.

Çap we kagyz gaplaýyş tehnologiýamyz eýýäm Sarp ediji / kosmetika / gözellik we derini bejermek / lukmançylyk / kenew iýmit we içgiler / sowgat / çakyr / elektronika we ş.m. ýaly köp sanly pudaga hyzmat etdi.

Saglygy goraýyş (7) - 主 图

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary