Sarp ediji elektron, bölek gaplama we gutular, kagyz simli telefon gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Fiýmit:

1. FSC / Ekologiýa taýdan amatly kagyzlar

2. Hangtag: FSC Kraft Paper String, dürli reňkde we dürli görnüşde bolup biler.

3. El ýeňi: 350g C2S, PMS we 4C çap etmek.

4. Içki gap: FSC 350g Goňur kagyz.

Aşakdaky tarelka: FSC 157g Kraft Kagyz 1200g tagtadan örtülendir.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material 350g C2S, 350g Kraft kagyzy, Kagyz setiri, Greýboard
Reňk 4C + PMS Çap etmek, nagyşlamak
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Mat PP laminasiýa.Emboss
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Plastiki halta we karton / kagyz paletler
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümçilik prosesleriniň doly toplumy

Öz zawodymyz bar. Çap etmekden, timarlamakdan, kesmekden, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we eltip bermekden başlap, önümçilik prosesleriniň hemmesini özümiz düzýäris.Şonuň üçin 100% gowy hilini üpjün edip bileris.

2. Material saýlamak

Biziň saýlan materiallarymyzyň hemmesi iň gowusydyr.Islegiňize görä ýöriteleşdirilen materiallary, ölçegleri we gutarnyklary kabul edýäris.

Sarp ediji elektron, bölek gaplama we gutular, kagyz simli telefon gaplamasy (6)
Sarp ediji elektron, bölek gaplama we gutular, kagyz simli telefon gaplamasy (4)

3. Müşderi hyzmaty

Size hakykatdanam zerur zatlara üns berýäris we size has amatly önüm jikme-jikliklerini maslahat berýäris. Çalt we amatly hyzmatlar elmydama taýýar.

4. Baý tejribe

Bu çap we gaplaýyş pudagy bilen 9 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys. Sargydyňyzyň hilini üpjün edýän ajaýyp tehnikler we işçiler köp.

5. ippingük daşamak

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ugratýan ekspeditorlarymyz bar.Deňiz, howa ýa-da ekspress arkaly eltip bermek zerur bolsa-da, size elmydama iň gowy iberiş hyzmatlaryny hödürläris.Öz iberiş ekspeditorlaryňyz bar bolsa, siziňki ulanarys.

6. Baý dizaýn tejribesi

Kagyz önümlerini dizaýn etmekde baý tejribä eýe bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar.Diňe pikirleriňizi aýdyň, pikirleriňizi ajaýyp çeper eser faýllaryna we ahyrynda kagyz önümlerine ýetirmäge kömek ederis.

Sarp ediji elektron, bölek gaplama we gutular, kagyz simli telefon gaplamasy (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň