Sarp ediji, bölek satuw, äýnek gaplamak, berk guty.Çeper kagyz, örtülen kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk

Gaplamak: Müşderiniň haýyşy boýunça

Kart çap etmek: Müşderiniň hödürleýän sungat eserlerine görä 4 reňkli ofset çap etmek ýa-da Pantone Çap etmek

Wariant: ossalpyldawuk we Matt Lamination;Itteralpyldawuk güýji;Altyn / Kümüş gyzgyn möhürleme;UV örtük;Ekran çap etmek;Emboss & Deboss;Ossalpyldawuk lak

Wariant: Lentanyň ýapylmagy

Gaplamak

Adaty karton ýa-da palet


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Çal reňkli tagta, 157g C2S, lenta
Çap etmek 4C / PMS Offset çap etmek
Faceerüsti bejermek Mat gutardy, folga möhürleme, nagyş
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 3-5 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Sarp ediji, bölek satuw, äýnek gaplamak, berk guty.Çeper kagyz, örtülen kagyz gutusy.(4)

Nusgalar

Nusga wagty: 3-5 günüň içinde.

Nusga zarýady: Gepleşik.

Mysal iberiň: UPS / FedEx / DHL.

Eltip bermegiň wagty:Mukdaryna görä 7-15 gün.

Iberiş porty: Şençzhenen / Guanç Guangzhouou.

Başlangyçdan global markalara çenli, sarp edijileriň we bölek önümleriň ähli görnüşleri üçin tygşytly gaplamalary hödürleýäris.Sarp ediji gaplanan önümler (CPG) ýa-da ýokary göwrümli çalt hereket edýän sarp ediş harytlary (FMCG) üçin bolsun - hil, durnuklylyk we çykdajylar ähli çözgütlerimiziň möhüm bölekleridir.

Haýsy pudagyňyz bolsun, önüm haýsy bolsa –Yinji, sarp ediji we bölekleýin gaplamak meselesinde umumy çözgüt hyzmatdaşyňyzdyr.Durnukly üpjün edilen materiallar, çylşyrymly dizaýn gaplamalar, sebitleýin üpjünçilik zynjyry (ýa-da ýokardakylaryň hemmesi) zerur bolsa, hünärmenler toparymyz önümiňize laýyk gelýär.

Sarp ediji, bölek satuw, äýnek gaplamak, berk guty.Çeper kagyz, örtülen kagyz gutusy.(6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň