Kosmetika gutulary gaplamak, derini bejermek gutulary gaplamak

Gysga düşündiriş:

·Material: C1S + 1200g CCNB

·Çap etmegiň reňki: CMYK

·Şekil we stil: Gapak we esasy guty

·Garnitura: EVA, Flocking

·Ulanylyşy: Derini bejermek gaplama gutulary / Gözellik / Makiýaup / Kosmetika gaplamasy


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi: Custöriteleşdirilen, şoňa görä islendik ululygy dikeldilen görnüşde kabul edýäris.
Reňk opsiýalary: CMYK / PMS / UV çap etmek, küpekekranyçap etmek, metal reňk çap etmek, Film çap etmek
Material C1S + 1200g CCNB
Faceerüsti gutarmak: Gyzgyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Şekil we stil opsiýalary: Gapak we esasy guty, Boýnly 2 bölek guty, gysgyç gutusy, jadyly guty, bukulýan kagyz gutusy, bukulýan magnit gutusy, çekme gutusy, tegelek turba gutusy, beýleki şekil gutusy,
Garnitura opsiýalary: PVC / PET / PP penjire, lenta, magnit, EVA, üýşmek, EPE köpük / gubka, plastmassa / kagyz gapagy we ekt.
Ulanylyşy: Derini bejermek gaplamasy / Gözellik / Makiýaup / Kosmetika gaplamasy
Mysal: Collectedygnalan ekspress ýükler bilen mugt boş nusga bar.
Eltip bermegiň wagty: Sanly ýa-da Dummy nusgasy üçin 5 ~ 7 gün;

Köpçülikleýin önümçilik üçin 15 ~ 26 gün

Eltip bermek porty ŞenZhen, Hytaý

Kosmetiki gutular we gaplama

Kosmetika we makiýa products önümleri üçin gutular we gaplamalar önümiňiz ýaly möhümdir - kosmetiki gutular we gaplamak harytlaryň giňelmesi.Gowy ýasalan, ýöriteleşdirilen kosmetika gutulary önümiňizi köp adamly tekjede tapawutlandyryp biler we dykyz gaplanan displeýde göz gamaşdyryp biler.

Customörite kosmetiki gutularymyz we gaplamalarymyz amatly, ulanmak aňsat we gymmatly önümiňizi goraýar.Customörite kosmetiki gutular paketimiz we her gün millionlarça adam tarapyndan ulanylýan ýüzlerçe makiýaup, derini bejermek we beýleki önümleri hödürleýär.

Kosmetika gutulary gaplamak, derini bejermek gutulary gaplamak (3)

Makiýaup we kosmetiki gutular üçin gaplama gutulary üçin bezeg opsiýalarymyz:

Çap etmek üçin gutular- Çap, mukdar, wagt tertibi we islenýän grafika ýaly birnäçe faktorlara baglylykda göni çap, ofset çap ýa-da flexo çap bolup biler.Maslahatçylarymyz zerurlyklaryňyza esaslanyp ugrukdyrarlar.

Folga möhürlenen gutular- Folga möhürlemesi, basyş we ýylylyk bilen metal ýa-da mat folga materialyny substrata geçirýän mis ýa-da magniý ölmekden ybaratdyr.Gaty gara kagyzy ýa-da beýleki reňkli kagyz gutularyny ulanýan gara gutular üçin ajaýyp.

Içindäki gutular- Bu kagyzy "iteklemek" we dokumany döretmek üçin mis ýa-da magniý ölmek prosesi.Bu sungata ýa-da bezeg ýa-da grafika nagyşlary bolmadyk "kör" nagyşda hasaba alnyp bilner.Häzirki wagtda Çakylyk gutularynda nagyşlar ýörgünli.

Çekiş gutulary- Nagyş ýaly, dizaýnyňyzy kagyzyň içine sokýarys.Tapawut, çözgüdi kagyzy itekleýär. Bu, köplenç ýaýran ýa-da çap etmek üçin hasaba alnan kör deboss bolup biler.Içki paket gutulary üçin gaty ýygy duş gelýän bir guty aýatda çap edilmeli bölek belgisini döretmek üçin arzan usul hökmünde ulanylýar.

Örtükler- Iň soňky ädim ýa-da orta ädim hökmünde çap edilen ýa-da ýönekeý listleriň üstünde goýlan örtük, ýörite gutujyňyza ulanylyp bilner.Mysal üçin suwly (suw esasly) ýalpyldawuk, mat, atlas ýa-da ýumşak degmek.UV ýalpyldawuk we mat.Mat, ýalpyldawuk ýa-da ýumşak degişde film laminasiýasy.Customörite gaplamalaryňyza çuňluk goşmak üçin Mat ýa-da Softumşak Touch örtügini gapma-garşylykly Gloss UV bilen birleşdirýäris.

Kosmetika gutulary gaplamak, derini bejermek gutulary gaplamak (1)
Kosmetika gutulary gaplamak, derini bejermek gutulary gaplamak (4)
Kosmetika gutulary gaplamak, derini bejermek gutulary gaplamak (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň