Honeyörite bal bankasy gaplaýyş gutusy, sowgat kagyzy Hangbag bilen iýmit kagyz gutulary

Gysga düşündiriş:

Kagyz materialy: Greýboarad, C1S

Ölçegi: 25.5X20X18.5 CM (omöriteleşdirilen)

Çap etmek: Daşarda gyzyl çap edildi

Faceerüsti bezeg: altyn gyzgyn folga möhürlemek, nagyşlamak, UV örtük

Ulanylyşy: Bal bankasy, guşlaryň höwürtgesi, iýmit, saglygy goraýyş içgileri


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt ady Bal banka gaplaýyş gutusy, iýmit kagyz gutulary
Kagyz materialy Greýboarad, C1S
Reňk 4C Çap etmek
Şahadatnama ISO / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
MOQ Gepleşik
Bahasy Gepleşik
Faceerüsti basgançak Altyn gyzgyn folga möhürlemek, nagyşlamak, UV örtük
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat karton / kagyz paletler.
Mysal üçin wagt 5-7 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün
Gämi porty Şençzhenen, Hytaý

Gulak gulaklaryny saklamagyň iň gowy usuly haýsy?

Bal pudagy üç topary öz içine alýar: önümçilik, import we gaplamak.Bal gaplamak, baly täjirçilik ýa-da bölekleýin satmak üçin gaplara gaplamak prosesi.

Honeyörite bal bankasy gaplaýyş gutusy, sowgat kagyzy asma halta (2)

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

Bal pudagy üç topary öz içine alýar: önümçilik, import we gaplamak.Bal gaplamak, baly täjirçilik ýa-da bölekleýin satmak üçin gaplara gaplamak prosesi.

Bölek satuw üçin satylýan bal bankalar ýa-da çüýşeler ýaly ownuk gaplarda gaplanýar, täjirçilik taýdan satylýan bal bolsa saklamak ýa-da eksport etmek üçin uly depreklerde gaplanýar.Gaplamak saýlamalary, bal satmagyň iň möhüm taraplaryndan biridir, sebäbi ähli bal daş görnüşinden birmeňzeş reňk üýtgemeleri bilen görünýär.Satyjylar sarp edijileri özüne çekmek üçin aýna bankalar, gysylýan küýzeler ýa-da plastmassa çüýşeler ýaly dürli gaplarda bal satýarlar.

Honeyörite bal bankasy gaplaýyş gutusy, sowgat kagyzy asma halta (1)

Bölek satuw bazarynda satmak üçin gaplanan bal ýokary hilli bolmaly, özüne çekiji gapda arassa gaplanan we bellikli bolmaly.Bal gaplamak gaty çylşyrymly proses, sebäbi balyň hilini üpjün etmek üçin köp çäreler görülýär.
Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, gaplamak dizaýn hyzmatynda siziň bilen işlemek isleýäris.

Honeyörite bal bankasy gaplaýyş gutusy, sowgat kagyzy Hangbag (6) bilen iýmit kagyz gutulary
Honeyörite bal bankasy gaplaýyş gutusy, sowgat kagyzy Hangbag (6) bilen iýmit kagyz gutulary

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň