Maörite poçta gutulary-doly reňkli çap edilen poçta gutulary, poçta iberiş gutusy

Gysga düşündiriş:

Kagyz görnüşi: Kraft gasynlanan kagyz

Gasynlanan material: Adaty ak gasynlanan karton

Çap edilen taraplar: Daşarda we içerde - Doly reňk

Şekil we stil: Poçta gutusy

Ulanylyşy: Geýim eşikli futbolka kostýum poçta sowgat gutusy / kosmetika gaplamasy

Aýratynlygy: Gaýtadan ulanylýan / Durnukly / Eko dost / amatly


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt ady Gasynlanan karton guty poçta gutusy
Reňk opsiýalary Islendik reňk islegiňiz boýunça düzülip bilner
Maddy galyňlyk 1/16 "Elektron fleýta gasynlanan karton
Çap etmegiň opsiýalary CMYK / Doly reňkli çap
Faceerüsti gutarmak opsiýalary Ossalpyldawuk / mat laminasiýa, altyn / kümüş gyzgyn folga, nagyş / deboss, nokat UV, ýitip gitmek we ş.m.
Eltip bermek möhleti FedEx DHL TNT SF Deňiz arkaly howa arkaly
Omörite nusga tölegi Bir stocka dizaýnyndan, ýük ýygnamakdan mugt nusga
Omörite nusga wagty Sanly ýa-da Dummy Sample üçin 5 ~ 7 gün
Reňkli çap önümi gasynlanan gutular (1)

Bu, FSC Kraft gasynlanan kagyzdan ýasalan geýim eşikleri gaplamak üçin ulanylýan Kraft gasynlanan guty 、 Poçta iberiş gutusy

Aýratynlyklary we aýratynlyklary
① Guty stili: Poçta gutusy
Ölçeg: Düzeltmek
③ Kagyz: Elektron fleýta gasynlanan karton
Tear earokary ýyrtyklyga garşylyk
⑤ ighteňil agram, ýüküň arzan bahasyny saklamaga kömek edýär
⑥ Tebigat temaly önüm gaplamasy
 

Reňkli çap önümi gasynlanan gutular (2)

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

Biziňkiýörite poçta gutularyKerpiç we kerpiç bölek satuwlaryny doldurýarsyňyzmy ýa-da elektron söwda dünýäsine çuňňur çümýärsiňizmi, işiňiz üçin amatly.Marka şahsyýetiňizi görkezýän we önümleriňizi müşderilere ygtybarly we ygtybarly getirýän dogry gutyny eltip bilmek, elbetde, islendik iş üçin zerurlyga öwrüldi.

Gutujyňyzy duýgur we göze ýakymly görünýän ajaýyp gaplamak üçin zerur dizaýn, ululyk we materiallar bilen özleşdiriň.

 

Reňkli çap önümi gasynlanan gutular (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary