Öý sterilizatory üçin ulanylýan “Deluxe” sarp ediji elektronika gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegler: omöriteleşdirilen

Material: Greýboard, örtülen kagyz, EVA

Çap etmek: 4C ofset çap etmek, PMS çap etmek

Faceerüsti bejermek: Matt Lamination

Aýratynlygy: Lýuks / Deluxe

Gutynyň görnüşi: TOP & BASE guty

Ulanylyşy: Elektronika, öý sterilizatory we beýleki sarp ediji elektron önümleri


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Öý sterilizatory üçin ulanylýan deluxe kagyz gutulary.
Öý sterilizatory we beýleki sarp ediji elektron önümleri üçin seriýaly gaplamalar bar.

Spesifikasiýa

Haryt ady Deluxecelektroniki gaplamaöý sterilizatory üçin ulanylýar
Çap etmek 4C Offset Çap etmek, PMS Çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi / Ölçegi Omörite ululyk
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Önümçilik wagty 18 ~ 30 gün
Kagyz görnüşi Tagta, örtükli kagyz
Ulanylyşy Eleksiýa, öý sterilizatory we beýleki consumer elektronönümleri
Gaplamak: 1düzmekpolibagda
Iberiş porty: ŞenZhen, Hytaý
Öý sterilizatory üçin ulanylýan “Deluxe” sarp ediji elektronika gaplamasy (5)

Bu element hakda

1) Öý sterilizatory üçin ulanylýan deluxe kagyz gutulary.
2) topokarky we esasy, ýeň, ulanyjy gollanmasyny öz içine alýan toplumlaýyn gaplama.
3) EVA goýmak bilen, sterilizator we Adapteriň şol ýerde galmagyny gaty gowy goraň.
4) Gara reňk, galyň we nusgawy duýgyny düşündirmegiň ajaýyp funksiýasyny getirýär.

Öý sterilizatory üçin ulanylýan “Deluxe” sarp ediji elektronika gaplamasy (1)

Önümleriňizi gorajak elektron gaplama çözgütleri

Elektron söwdanyň satuwy artýarka, köp elektronika bölek tekjeleriň üsti bilen satyn alynýar.Elektronika öndürijilerine köp komponentlerden we esbaplardan doly näzik önümleri goramak üçin berk gaplamalar gerek, müşderiler ýokary hilli önüm satyn alýandyklaryny bilmek üçin özüne çekiji gaplamalary görmeli.

Elektronikany goranyňyzda, özüňizi styrofoam we köpürjik bilen örtmek bilen çäklendirmegiň zerurlygy ýok.Iň güýçli elektron gaplama gutulary kiçi göwrümde gelýär.Bu akylly gurluş in engineeringenerçiliginiň, gaplamany barlamagyň we hil materiallarynyň netijesidir.

Öý sterilizatory üçin ulanylýan “Deluxe” sarp ediji elektronika gaplamasy (7)

Elektron enjamlaryň ähli görnüşleri üçin gaplama

Elektronika pudagy giň we dürli-dürlidir we markalaryň aýratyn aýratynlyklary üçin täze önümleri çykarmagy bilen ösmegini dowam etdirýär.Netijede, bazar diýseň bäsdeşlik edýär.Täzeçillik markasy we gaplamasy dowamly üstünlik bilen wagtyndan öň şowsuzlygyň arasyndaky tapawut bolup biler.Gaplamanyňyzyň önümiňizi bäsdeşlikden ýokary galdyrmagyny üpjün etmek üçin siziň bilen işleýäris.

Öý sterilizatory üçin ulanylýan “Deluxe” sarp ediji elektronika gaplamasy (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň