Elektron sarp ediji gaplamasy / PET asylgy we gasynlanan kagyz goýmak bilen bölekleýin gaplama

Gysga düşündiriş:

Ekologiýa taýdan amatly gaplama, FSC bilen örtülen kagyzy ýeň ýaly, gara kagyzy içki guty hökmünde ulanýarys.

Önümlere berk gorag bermek üçin gasynlanan kagyz goýuň.

Iki taraplaýyn çap ediji kartoçka, üstünde görkezme çap etmek we gutynyň üstüne ýüklemek.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material 400g / 350g C1S / Gara kagyz / Gasynlanan kagyz / PET asylgy
Reňk 4C + PMS Çap etmek / küpek Ekrany çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Matt Oil, Matt PP laminasiýa, nagyş, Spot UV
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat karton / kagyz paletler
Mysal üçin wagt 5-7 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün

Sorag-jogap

MO MOQ näme?

Adatça her ululyk üçin MOQ 1-3K bolýar.Gaty köp diýip pikir edýän bolsaňyz, talaplaryňyza görä jikme-jik ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Free Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, ýygnan ýükler bilen mugt ak nusga berip bileris.

Delivery gowşuryş wagtyňyz näçe?

15-21 günüň içinde ibereris, mukdaryna bagly.

Bir garyşyk önümleri bir gapda kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, elbetde kabul edýäris

Gaplamak we eltip bermek

Ujypsyzja sargyt üçin UPS, Fedex, DHL ýaly ekspress arkaly ibermek has gowudyr.gowşuryş möhletini ýerine ýetirmek üçin we ş.m.

Has köp mukdarda adaty tertip üçin deňiz, howa, gapy-gapy we ykdysadyýet ekspress arkaly ibermek has amatlydyr.Getirmek islegiňizi bize hoşniýetlilik bilen habar beriň.Býudjetiňizi tygşytlamaga we möhletiňizi ýerine ýetirmäge synanyşarys.

Elektron sarp ediji gaplamasy PET asma we gasynlanan kagyz goýmak (4)

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.

Önümçilik prosesi

1. Dizaýn

Dizaýn

2. Nusga almak

Nusga almak

3. Çap etmek

Çap etmek

4. Laminasiýa

Laminasiýa

5. ýüpek ekran

Küpek ekrany

6. Spot UV

Spot UV

7. Awtomatiki sowuk folga

Awtomatiki sowuk folga

8. Kesiň

Dizaýn kesmek

9. Awtomatiki bukulma

Awtomatiki buklama

10. El işi

El işi

11. Gaplamak

Gaplamak

12. Palet

Palet

13. ippingük daşamak

Eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň