Elektron gaplama / ýeňli gara kagyz guty / PET asma enjamy bilen bölekleýin gaplama

Gysga düşündiriş:

El ýeňi: 350g C1S, örtülen kagyz

Içki guty: FSC 350g / 400g Gara kagyz

Içki tarelka: Ekologiýa taýdan arassa gasynlanan kagyz / stakanyň dizaýny.

Içerki kartoçka: 325g C1S laminat 325g C1S.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material 400g / 350g C1S / Gara kagyz / Gasynlanan kagyz / PET asylgy
Reňk 4C + PMS Çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Matt PP laminasiýa, nagyş, Spot UV
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat karton / kagyz paletler
Mysal üçin wagt 5-7 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün

Buýrugy bize nädip ýerleşdirmeli?

Elektron sarp ediji gaplamasy PET asma we gasynlanan kagyz goýmak (12)

1. Müşderi önümiň gaby / nusgasy bilen üpjün edýär, jikme-jik spesifikasiýalary berýär (ululygy, stili, suraty, materialy, çap etmek we gutarmak talaplary, mukdary we gaplaýyş talaplary).

2. Aýratynlyklara görä bahany hödürleýäris.

3. Müşderi çeper eserleri ýa-da nusgalary bize iberýär.

4. Müşderi tarapyndan tassyklanan sungat eserlerine laýyklykda nusga almak.

5. Müşderi buýrugy tassyklaýar we goýum goýýar.

6. Köpçülikleýin önümçilik.

7. Balans tölegi, uzak möhletli hyzmatdaşlykdan soň aýlyk tölegi kabul ediň.

8. Harytlary eltip bermek

Elektron gaplama Gara kagyz gutusy, PET asyjy ýeňli bölek gaplama.(6)

Biz hakda

“Dongguan Yinji” kagyz önümleri fabrigi, Hytaýyň Şençzhenen şäheriniň gapdalyndaky Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň