Elektron gaplama, bölek kagyz gutusy, Hangtagly guty, PET gapagy bilen berk guty.

Gysga düşündiriş:

Çalt gollanma:

Material: 1200g Greýboard, 157g C2S, Paperörite kagyz, EVA, PET gapagy, lenta.

2. Bejergi: Matt PP Lamination.

3.Çap etmek: 4C + PMS çap etmek, UV çap etmek, folga möhürlemek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Sarp ediji, elektronika, element elementi, bölek gaplama
Material Tagta, ýörite kagyz, C2S, örtülen kagyz, lenta, EVA
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk 4C + PMS Ofset çap etmek, altyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün mukdaryna bagly

Elektronikany nädip howpsuz gaplamaly?

Enjamy azyndan 1 sm ýassyk bilen örtüň, meselem köpürjikli örtük.Mazmunyň we daşky gaplamanyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, gysgyçlaryň / wilkalaryň 1 sm ýassygy bilen aýratyn örtülendigine göz ýetiriň.Additionalhli goşmaça ýa-da boş bölekleri aýyryň we her elementi aýratynlykda örtüň.

Elektron gaplama, bölek kagyz gutusy, Hangtagly guty, PET gapagy bilen berk guty (3)

Elektron gaplamak näme üçin möhüm?

Häzirki wagtda ýarymgeçiriji komponentleri çyglylykdan we mehaniki zeperlerden goramak, gurşun çarçuwasyny we çipi bilelikde saklaýan mehaniki gurluş hökmünde hyzmat etmek üçin iň giňden ulanylýar.Öňki döwürlerde köplenç çap edilen modul hökmünde gurlan eýeçilik önümleriniň ters in engineeringenerçiligini pese gaçyrmak üçin ulanylýar.

Elektron gaplama, bölek kagyz gutusy, Hangtagly guty, PET gapagy bilen berk guty (6)

Hakyky simsiz gulaklary nädip zarýad alýarsyňyz?

Kassany güýçlendirmek üçin, berilýän zarýad kabelini ulanyp, utgaşykly USB tok rozetkasyna birikdiriň.Zarýad berlende, zarýad beriş korpusynyň öňündäki LED görkezijisi gyzyl öwüsýär we doly zarýad berlende hemişe gyzyl reňkde bolýar.

tupian3
图片 4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň