Zawodyň lomaý likýory, çakyr çüýşesi kagyz halta kagyz sowgat haltalary

Gysga düşündiriş:

● Kagyz görnüşi: Gaty ýörite kagyz

● Bermek: Kümüş gyzgyn folga möhürlemek, Matt Lamination

Color Çap etmegiň reňki: PMS Çap etmek

● Şekil we stil: Daşaýjy sumka / Kagyz haltalary

Ulanylyşy: çakyr / likýor gaplamasy

● Aýratynlyk : Gaýtadan ulanylýan we 100% gaýtadan ulanylýan

● Ölçegi: omöriteleşdirilen.Islendik ululyk, reňk, bezeg, logotip düzülip bilner


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Zawodyň lomaý likýory, çakyr çüýşesi kagyz halta kagyz sowgat haltalary (1)

Spesifikasiýa

Çap etmek PMS Çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy Şerap / likýor gaplamasy
Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi Omörite ululyk
Aýratynlyk Gaýtadan ulanylýan we 100% gaýtadan ulanylýan
Haryt ady Likýor kagyz sumkasy, çakyr kagyz haltalary
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Gaty ýörite kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Şerap / ruhlar / likýor gaplamasy

Bu ýeke likýor / çakyr çüýşesi sowgat gaplamak üçin gaty kagyz halta / halta

Bular ýokary derejeli ýörite kagyz materiallaryndan ýasalan çakyr çüýşe haltalary, çydamly we uzak wagtlap ulanylyp bilner.Olary diňe gyzyl çakyr çüýşeleri üçin gorag örtügi hökmünde ulanmak bilen çäklenmän, eýsem gaty gowy stol bezegleri hem ulanyp bolar.Şerap söýüjiler üçin ajaýyp sowgatlar we şerabyňyzyň gadyryny biler.

Zawodyň lomaý likýory, çakyr çüýşesi kagyz halta kagyz sowgat haltalary (2)

Aýratynlyklary

- Çylşyrymly proses, saýlanan ýörite kagyz kagyz materiallaryny öndürmek, ýönekeý ýaly görünýän, ýöne hemme ýerde näzik.
- Ergonomiki taýdan döredilen tutawaç, eliň rahatlygy üçin has amatly, şeýle hem stereo wizual effekt goşdy.
- Ajaýyp jikme-jiklikler we oňat ussatlyk ony has ygtybarly we çydamly edýär we size gowy hyzmat berer.
- Owadan, çydamly, ajaýyp we sahy, ýekeje gyzyl çakyr çüýşesi, şampan we ş.m.
- Oturylyşyklar gelende dostlaryňyza ýa-da maşgalaňyza sowgat hökmünde gowy saýlaw.

Zawodyň lomaý likýory, çakyr çüýşesi kagyz halta kagyz sowgat haltalary (4)
Zawodyň lomaý likýory, çakyr çüýşesi kagyz halta kagyz sowgat haltalary (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň