Süýji üçin gaty berk magnit sowgat gutusy we iýmit gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Kagyz materialy: Gara dokma kagyzy, CCNB

Ölçegi: 25X14X6.5 CM (Custöriteleşdirilen)

Çap etmek: 4C Çap etmegiň üstü

Tamamlamak: Kümüş gyzgyn folga möhürlemek

Ulanylyşy: süýji, iýmit, saglygy goraýyş, içgiler


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Bu bukulýan berk magnit sowgat gutusy, eplenýän berk magnit sowgat gutusy, CCNB magnit gaty gutusy

Haryt ady Gaty berk magnit sowgat gutusy we süýji üçin gaplama
Kagyz materialy Gara dokma kagyzy,Greýboard
Reňk 4C Çap etmek
Şahadatnama ISO / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
MOQ Gepleşik
Bahasy Gepleşik
Faceerüsti basgançak Kümüş gyzgyn folga möhüri
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Ussat karton / kagyz paletler
Mysal üçin wagt 5-7 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün
Gämi porty Şençzhenen, Hytaý

Material hakda

350gsm çeper kagyz, 157gsm çeper kagyz we 900gsm karton

Gasynlanan kagyz, mata çyzyk kagyzy, kagyz tagta, folga kagyzy, Kümüş kartoçka, altyn kartoçka, merjen kagyzy, ýörite kagyz, gara kartoçka, gaýtadan işlenen material

Dürli stilde ýörite kagyz;taslamaňyz barada pikir alyşmak üçin arkaýyn boluň

Eplenýän gaty magnit sowgat gutusy we süýji üçin iýmit gaplamasy (2)

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

·Çap etmek hakda :
CMYK 4 reňk ofset çap etmek, Ekrany çap etmek, Panton reňki, dürli gaplama görnüşleri üçin UV çap etmek

· Tamamlamak hakda :
Folga-möhürleme (gyzgyn möhürleme), nagyşlamak, ýalpyldawuk laminasiýa, Matt laminasiýa, UV örtük

· Marka hakda :
OEM we ODM elýeterli, logotipiňizi, URL-ni kagyz gutusyna çap edip bileris

· Gaplamak hakda :
Içindäki polibag, K = K gasynlanan kagyz kartonyny ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda eksport ediň

· Senagat hakda :
Iýmit, çakyr, içgiler, kosmetika, atyr, egin-eşik, şaý-sepler, temmäki, sowgat, gündelik, harytlar, elektron, neşirýat öýleri, sowgat oýnawaçlary, ýörite önüm we ş.m.

Eplenýän gaty magnit sowgat gutusy we süýji üçin iýmit gaplamasy (4)

Gaplamagyň ähmiýeti:

Packageörite bölek gutusy ýa-da beýleki çap edilen gaplamalar bolsun, paketiňiz, köplenç iň gowy ýa-da diňe satyjy bolup hyzmat edýän häzirki zaman bölek gurşawynda önümiňizi satmakdaky üstünlikleriňizi kesgitlär.Gaplamanyňyz köp zat etmeli - ünsi özüne çekmeli, ynandyryjy bolmaly we ahyrynda önümleriňizi görmeli.Printörite çap edilen gutular önümiňizi görmek üçin çalt, aňsat we özüne çekiji usuldyr.

Süýji üçin gaty magnit sowgat gutusy we iýmit gaplamasy (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň