Saglygy goraýyş gaplamasy, gözellige ideg, derini ideg etmek, kosmetika berk gaplamak, sowgat gutulary

Gysga düşündiriş:

Jikme-jiklikler:

1.Material: 1200g Greýboard, 157g ýörite kagyz, EVA.

2. Bejergi: Matt PP Lamination.

3. Çap etmek: Ofset çap etmek, UV çap etmek, kümüş folga möhürlemek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Gözellik aladasy, berk guty, sowgat gutusy
Material 1200g Greýboard, Paperörite kagyz, EVA
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk Ofset çap etmek, altyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün mukdaryna bagly

Çözgütlere gönükdirilen gözellik, kosmetika gutusy öndüriji:

“Yinji”, gözelligiňiziň, “Skincare” önümleriniň bazaryň özüne çekijiligini ýokarlandyrýan, markaňyzy ep-esli derejede özüne çekýän gaplamalary hödürleýär.Bu pudakda tejribesi bolan işgärlerimiz bar we size islendik kynçylyklary çözmegi üpjün etmek üçin yzygiderli çuňňur bazar gözleglerini geçirýäris.

Saglygy goraýyş gaplamalary, gözellige ideg, derini ideg etmek, kosmetika berk gaplamak, sowgat gutulary (5)

Ygtybarly adaty atyr boks öndürijisinden peýda

6 ýyllyk tejribe

Yinji, 6 ýyldan gowrak wagt bäri özüne çekiji hilli Rigid gutularyny döredýär.

 

Hil berk we sowgat gutulary

Rigid guty önümçiligimizde düýpli barlagy öz içine alýan berk hil gözegçiligini amala aşyrýarys.

Saglygy goraýyş gaplamasy, gözellige ideg, derini ideg etmek, kosmetika berk gaplamak, sowgat gutulary (3)

Ses arzanladyşy

“Yinji”, lomaý sargytlardaky arzanladyşlarymyz arkaly girdeji çäkleriňizi ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 

5 Iş güni

Nusgalar size 5 iş gününiň dowamynda gowşurylýar.Bu gurşun wagty, özleşdirme talaplaryňyza baglylykda üýtgäp biler.

Saglygy goraýyş gaplamalary, gözellige ideg, derini ideg etmek, kosmetika berk gaplamak, sowgat gutulary (6)

Customörite gaty guty näme?

“Rigid Box” ýokary derejeli we kaşaň önüm gaplamak üçin ajaýyp.“Carton Box” we “Gasynlanan guty” -dan has gymmat.Rigid gutularymyz 100% düzülip bilner.Gaty kagyz plastinkanyň ululygyny, galyňlygyny, stilini we gutusynyň dizaýnyny saýlap bilersiňiz.

yinji

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň