Saglygy goraýyş gaplama gutusy, bölek satuw gutusy, eplenen guty, 4C çap gutusy

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLERI Düşündiriş:

1.Material: 350g C1S, örtülen kagyz.

2. Bejergi: Matt PP Lamination.

3. Çap etmek: Ofset çap etmek, UV çap etmek, kümüş folga möhürlemek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi Custöriteleşdirilen, islenýänlere görä islendik ululygy kabul edýäris
Çap etmegiň opsiýalary CMYK / PMS / UV çap etmek, küpek ekrany çap etmek, metal reňk çap etmek, Film çap etmek
Kagyz materialy Sungat / örtülen kagyz
Faceerüsti gutarmak Kümüş folga möhüri
Şekil we stil opsiýalary Gapak we esasy guty, Boýnly 2 bölek guty, gysgyç gutusy, magnit gutusy, bukulýan kagyz gutusy, bukulýan magnit gutusy, çekme gutusy, tegelek turba gutusy, beýleki şekil gutusy
Garnitura opsiýalary PVC / PET / PP penjire, lenta, magnit, EVA, üýşmek, EPE köpük / gubka, plastmassa / kagyz gapagy we ekt
Ulanylyşy Derini bejermek gaplary, saglygy goraýyş gutulary we öý önümleri
Mysal Collectedygnalan ekspress ýükler bilen mugt boş nusga bar
Eltip bermegiň wagty Sanly ýa-da Dummy nusgasy üçin 5 ~ 7 gün;

Köpçülikleýin önümçilik üçin 18 ~ 28 gün

Eltip bermek porty ŞenZhen, Hytaý

Esasy aýratynlyklary

1. Amatly asma tablisasy stili bolan guty

2. Örän özüne çekiji önüm şekilleriniň reňkli çap edilmegi

3. Önüm böleklerini çap etmek we ulanmak boýunça görkezmeler

4. Önümi aňsat saklamak we işlemek üçin berk kesgitlenen gurluş

5. easyönekeý we kynçylyksyz gaplamak üçin ýönekeý we aňsat flap açyk dizaýn

Saglygy goraýyş gaplama gutusy, bölek satuw gutusy, eplenen guty, 4C çap gutusy.(2)

Beýleki ähli programmalarda bolşy ýaly, lukmançylyk gaplama çözgütleri hem tygşytly we netijelilik üçin işlenip düzülmeli.Duýgur önümleri takyk gaplamaga kömek edip bileris, diňe bir goramak bilen çäklenmän, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp bileris.

Specializedöriteleşdirilen ýöriteleşdirilen in engineeringenerçilik bölümimiz, gaplamanyň ulanylyşyny we akymyny optimallaşdyrýan örtük ýa-da ýassyk bilen ýöriteleşdirilen boşlugy doldurmagy üpjün edýär.Maddy çykdajylar hem peselip biler.Kagyz, gowşak lukmançylyk enjamlary üçin iň arassa we iň ygtybarly gaplama materiallarynyň biri hökmünde gowy subut edildi.

Saglygy goraýyş

Saglygy goraýyşdaky kompaniýalara doly çeýeligi bilen ýerine ýetirilýän çeýe gaplama çözgütleri gerek.

Elmydama önümiňizi ygtybarly goraýan, markaňyza durmuş dem alýan dizaýnlary hödürleýän gaplama çözgütlerini döredýäris.

Saglygy goraýyş gaplama gutusy, bölek satuw gutusy, eplenen guty, 4C çap gutusy.(3)

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan gaplamak näme üçin möhüm?

Önümi goraýar
Iň esasy derejesinde önümiň gaplanylyşy içindäki önümi goramaga hyzmat edýär.Gaplamak önümçilik desgasy bilen satyjynyň arasynda iberilende önümi howpsuz saklamaly we önüm tekjede otyrka zeper ýetmeginiň öňüni almaly.

Saglygy goraýyş gaplama gutusy, bölek satuw gutusy, eplenen guty, 4C çap gutusy.(4)

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan gaplamak näme üçin möhüm?

Önümi goraýar
Iň esasy derejesinde önümiň gaplanylyşy içindäki önümi goramaga hyzmat edýär.Gaplamak önümçilik desgasy bilen satyjynyň arasynda iberilende önümi howpsuz saklamaly we önüm tekjede otyrka zeper ýetmeginiň öňüni almaly.

Gaplamak we eltip bermek

Ujypsyzja sargyt üçin UPS, Fedex, DHL ýaly ekspress arkaly ibermek has gowudyr.gowşuryş möhletini ýerine ýetirmek üçin we ş.m.
Has köp mukdarda adaty tertip üçin deňiz, howa, gapy-gapy we ykdysady ekspress arkaly ibermek has amatlydyr.Getirmek islegiňizi bize hoşniýetlilik bilen habar beriň.Býudjetiňizi tygşytlamaga we möhletiňizi ýerine ýetirmäge synanyşarys.

Saglygy goraýyş gaplama gutusy, bölek satuw gutusy, eplenen guty, 4C çap gutusy.(3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary