Kraft azyk önümleriniň gaplanylyşy, alyp gitmek üçin kagyz sumkasy

Gysga düşündiriş:

1. Kagyz görnüşi: Gaýtadan ulanylýan goňur / gara kagyz kagyzy

2. Ölçegi: omöriteleşdirilen

3. Çap etmegiň reňki: NON (omöriteleşdirilen kabul)

4. Şekil we stil: Kesilen kagyz halta


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Bu süýji sumkasy Toý artykmaçlyklary sowgat gutusy bukjasy / Doglan gün dabarasy Çaga ýuwunýan bezeg haltalary, ýapgyly kagyz, sumka.

Haryt ady Kagyz sumkasy

Material opsiýalary

Çeper kagyz (128 gram, 157 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram)
Piliory tagtasy (250 gram, 300 gram, 350 gram)
Kraft kagyzy (100 gram, 120 gram, 150 gram, 200 gram, 300 gram)
Paperörite kagyz (128 gram, 157 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram)
Çal reňkli goşa tagta (250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm)
Reňk opsiýalary Islendik reňk bolup bilerözleşdirilenislegiňiz boýunça
Galyňlyk görnüşleri Müşderä görä 150gsm, 210gsm, 250gsm, 300gsm ýa-da Custom
Faceerüsti gutarmak opsiýalary Ossalpyldawuk / mat laminasiýa, altyn / kümüş gyzgyn folga, nagyş / deboss, nokat UV, ýitip gitmek we ş.m.
Eltip bermek möhleti FedEx DHL TNT SF Deňiz arkaly howa arkaly
Omörite nusga tölegi Bir stocka dizaýnyndan, ýük ýygnamakdan mugt nusga
Omörite nusga wagty Sanly ýa-da Dummy Sample üçin 5 ~ 7 gün
azyk gaplamasy örtükli kagyz sumka (2)

Gulak gulaklaryny saklamagyň iň gowy usuly haýsy?

·Ulanylyşy: mahabat, sowgat, mahabat we söwda maksady
·Şeýle hem süýjüleri we iýmitleri owadan we sagdyn görnüşde saklamak we hödürlemek üçin ulanylýar
·Tutgajykly bu kagyz halta kagyz sumkasyny götermegi aňsatlaşdyrýar we sumkanyň içini özüne çekiji görnüşde ýerleşdirýän aýratyn açyk penjire bar.
·Aýratynlygy: Gaýtadan ulanylýan / Durnukly / Eko dost / amatly, ýokary göz ýaşardyjy
·Tebigat temaly önüm gaplamasy

azyk gaplamasy örtükli kagyz sumka (1)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Senmi?Öndürijiýa-da söwda kompaniýasy?

Biz 100%Öndüriji15,000 inedördül metrden gowrak ussahanasy bolan 10 ýyldan gowrak gaplamak we çap etmekde ýöriteleşendir.

2-nji sorag: customörite logotipim, dizaýnym ýa-da ululygym bolup bilermi?

Elbetde.Logotipiňiz, dizaýnyňyz we ululygyňyz bilen islendik gaplamany edip bileris.

3-nji sorag: Nusgalar näçe gün tamamlanar?Köpçülikleýin önümçilik hakda nähili?

Sanly ýa-da Dummy Sample üçin 3 ~ 5 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 10 ~ 25 gün.

4-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB, CFR, DDU, DDP, Gapydan gapy kabul edýäris.

5-nji sorag: Nädip töläp bilerin?

TT, Western Union.

iýmit gaplamasy kagyz halta (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň