Lýuks gutular, kosmetika / gözellik we derini bejermek gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Premium parfýumeriýa, derini bejermek ýa-da makiýa lines setirleri üçin paket döretmek bolsun, hünärmenlerimiziň dizaýnerler topary, işleýän, dowamly we sarp ediji tarapyndan markaňyzy şekillendirip bilýän gaplamalary döreder.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material Çal tagta, Paperörite kagyz, EVA köpük
Reňk 4C + PMS Çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Mat gutardy, Kümüş folga möhürleme, nagyş
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Plastiki halta we karton / kagyz paletler.

 

Sargyt we köpçülikleýin önümçilik

Lýuks gutular, kosmetika gözelligi we derini bejermek gaplamasy (6)

1. Sargyt tassyklanandan soň size PROFORMA INVOICE ibereris

2. Synagymyzy we 30% T / T goýumymyzy tassyklanymyzda köpçülikleýin önümçilige başlarys

3. Müşderiler resmi önümçilikden öň tassyklamaly, biz işjeň hyzmatdaşlyk ederis

4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümçilik we gaýtadan işlemek

5. Hil her önümçiligiň dowamynda berk dolandyrylýar we gözegçilikde saklanýar

6. Haýsy gaplamany ulanmalydygyny bilmeseňiz, müşderilere düşünje / 2D / 3D dizaýny berip bileris

Iň oňat kosmetiki gutulary gözleýärsiňizmi?Yinji, ähli gözellik önümleriňizi gaplamak talaplary bilen size kömek etmek üçin şu ýere gelýär.Iň oňat kosmetiki gutulary üpjün etmek üçin ähli ajaýyp gözellik önümleriňiz üçin ideal kärdeşi edip biljek mümkinçiliklerimiz we enjamlarymyz bar.

Lýuks gutular, kosmetika gözelligi we derini bejermek gaplamasy (2)
Lýuks gutular, kosmetika gözelligi we derini bejermek gaplamasy (3)

Biziň ýumşak we ykjam gutularymyza sygdyryp bilýän kosmetiki önümleriň köp görnüşi üçin köp sanly ýörite kosmetiki gutulary hödürleýäris.Pomada, dodak ýalpyldawuklary, göz gamaýjylary, göz kölegeleri ýaly kremler we losýonlar ýaly suwuk derini bejermek önümlerine çenli üýtgeşik kosmetiki gaplama gutularymyzda bu kosmetika önümleriniň saklanmagyny we ýerleşdirilmegini üpjün edýäris.

Biziň hödürleýän iň oňat çözgütlerimiziň biri, dürli şekilde we dizaýnda ýöriteleşdirilen makiýaup gaplaýyş gutularyny öndürmekdir.Customörite kosmetiki gutularymyzyň özüne çekiji dizaýny we professional gaplamasy gözellik markalaryna ajaýyp makiýa products önümleriniň gaplanyşyny arassalamaga mümkinçilik berýär.Makiýaup gutularyny birnäçe inçe formatda, dizaýnlarda we materiallarda özleşdirmek, kärhanalara makiýaup önümlerini ösen we amatly görnüşde satmaga mümkinçilik berýär.

Lýuks gutular, kosmetika gözelligi we derini bejermek gaplamasy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary