Lýuks çakyr çüýşe gutulary gaplamak

Gysga düşündiriş:

● Kagyz görnüşi: Greýboard / Specialörite kagyz

● Bermek: Mat laminasiýa

● Çap etmegiň reňki: 4C

● Şekil we stil: Iki gezek flap açylýar

● Garnituralar: PS blister lýubo / lenta / magnit

● Senagatyň ulanylyşy: Iýmit we içgiler gaplamasy


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlyklary

Çap etmek CMYK çap etmek
Material Tagta / Specialörite kagyz / PS gülgüne gap / örtülen kagyz / lenta
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy Çakyr çüýşe gaplamasy
Ölçegi Omörite ululyk
Haryt ady Şerap çüýşesi gaplaýyş gutulary
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Tagta / ýörite kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Iýmit we içgiler gaplamasy

Bu gaýtadan işlenip bilinýän goňur kraft kagyzdan ýasalan Kraft kagyz söwda sumkasy

Elýeterli bahadan kaşaň çakyr gaplamalaryny gözleýän bolsaňyz, täzeçillikli çakyr sowgat gutularymyzdan başga bir zat gözlemäň.Bu ussatlyk bilen taýýarlanan gutularda ýygnalýan gurluşyk we magnit gapagy ýapylýar, bu bolsa ýygnanyşygy gysgalaşdyrýar.Bu gutular gurlanda, çykdajylaryň bir böleginde gymmat gaty gutularyň görnüşi we duýgusy bar.Bu gutular köp gezek gaýtadan ulanylyp bilner, sebäbi aňsatlyk bilen sökülip we gaýtadan gurlup bilner.Magnit çakyr sowgat gutularymyz, çakyr we içgi çüýşelerini gaplamak üçin amatly çözgütdir.

Lýuks çakyr çüýşe gutulary gaplamak (5)
Lýuks çakyr çüýşe gutulary gaplamak (1) - 主 图

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

"GLENLIVET / JAMESON / ABERLOUR / SCAPA / JOHNNIE WALKER" we beýleki meşhur markalar ýaly köp sanly zynjyr markalary bilen hyzmatdaşlyk etdik. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, islän wagtyňyz kömek ederis.

Lýuks çakyr çüýşe gutulary gaplamak (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň