Lýuks çakyr gutusy / gaplama, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga möhürlemek, nagyş

Gysga düşündiriş:

Magnitli açyk gapy, Rigid Box, Deri Kagyz UV çap etmek, Altyn folga möhürlemek we Logoda nagyş.Içki gapdal diwarda plastmassa saklaýjy PS blister lýubo.

Endokarky / ýokary hilli gaplama gutulary.

Ölçegi düzülip bilner.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Deri kagyzy, örtülen kagyz, gül, plastmassa saklaýjy, çal tagta, güýçli magnitler
Çap etmek 4C + 1PMS UV çap etmek, altyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Faceerüsti bejermek Mat gutardy, folga möhürleme, nagyş / deboss
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 10-12 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Eltip bermek Harytlary deňiz ýa-da howa arkaly eltip bermek.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümçilik prosesleriniň doly toplumy

Biziň öz zawodymyz bar. Çap etmekden, timarlamakdan, kesmekden, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we eltip bermekden başlap, önümçilik prosesleriniň hemmesi özümiz düzýäris. Şonuň üçin 100% gowy hilli üpjün edip bileris.

2. Material saýlamak

Saýlan materiallarymyzyň hemmesi iň gowusydyr. We islegiňize görä ýöriteleşdirilen materiallary, ölçegleri we gutarnykly zatlary kabul edýäris.

Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga möhürlemek, nagyş (4)
Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga möhürlemek, nagyş (2)

3. Müşderi hyzmaty

Size hakykatdanam zerur zatlara üns berýäris we size has amatly önüm jikme-jikliklerini maslahat berýäris. Çalt we amatly hyzmatlar elmydama taýýar.

4. Baý tejribe

Bu çap we gaplaýyş pudagy bilen 9 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys. Sargydyňyzyň hilini üpjün edýän ajaýyp tehnikler we işçiler köp.

5. ippingük daşamak

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ugratýan ekspeditorlarymyz bar. Deňiz, howa ýa-da ekspress arkaly eltip bermek zerur bolsa-da, size elmydama iň gowy iberiş hyzmatlaryny hödürläris.

6. Baý dizaýn tejribesi

Kagyz önümlerini dizaýn etmekde baý tejribä eýe bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar.Diňe öz pikirleriňizi aýdyň, pikirleriňizi ajaýyp çeper eser faýllaryna we ahyrynda kagyz önümlerine ýetirmäge kömek ederis.

Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga basmak, nagyş (5)
Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga möhürlemek, nagyş (10)
Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga basmak, nagyş (8)
Lýuks çakyr guty gaplamasy, 4C & PMS, UV ýa-da ofset çap etmek, folga möhürlemek, nagyş (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň