Kagyz turba / turba gaplamasy / turba gutulary

Gysga düşündiriş:

Lentany çekmek tabagy we Kagyz içki tarelkaly kagyz turba gaplamasy.

Sarp edijä ekologiýa taýdan amatly we premium gaplamany görkezmek üçin PMS + 4C çap etmek / Spot UV we Logotipdäki ýörite kagyzy degirýän kitap kagyzlaryny örtmek üçin çal tagtany ulanýarys.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Tagta, kitap kagyzy, örtülen / çeper kagyz, lenta
Çap etmek 4C + 1PMS
Faceerüsti bejermek Matt Oil, Spot UV, Emboss
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 5-7 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Eltip bermek Harytlary deňiz ýa-da howa arkaly eltip bermek.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

 

Islendik başga material we ölçeg müşderileriň islegine baglydyr.

Ulanylyşy: gaplamak

Biziň artykmaçlygymyz

1. Önümçilik prosesleriniň doly toplumy

Öz zawodymyz 100% gowy hiliň ýokary kepilligine alyp barýar.

2. Enjamlar

Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga maşyn bilen çap etmek, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basma maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (9)
Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (4)

3.Baý dizaýn tejribesi

Baý tejribesi bolan hünärmen dizaýn topary, müşderä “Rendering”, 2D / 3D dizaýnlary, çyzgylar düşünjesini hödürleýäris.

4. Reňk dolandyryş topary

Müşderileriň islegi boýunça täsirimizi deňeşdirmek üçin köpçülikleýin önümçilik wagtynda reňkini barlamak üçin inerener.

5. Dost we hünärmen müşderi hyzmaty

Telefon, e-poçta, web sahypasy, Trademanager, Skype we ş.m. arkaly fokusly, çalt we amatly hyzmatlar.

6. Synag topary

Masshli dizaýnlar / gurluşlar köpçülikleýin önümçilige başlamazdan ozal baglanyşykly synagda bolar (Wibrasiýa synagy / Damla synagy / asma synagy / UV synagy / ýokary we pes temperatura synagy we ş.m.).

Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (3)
Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (7)

7. QA topary

Müşderilerimiz bilen synag standartyny gurmak we satuwdan soň professional hyzmat / arz-şikaýatlar bermek.

8. QC topary

Hilini üpjün etmek üçin ähli gaplama gämilerinden öň barlag geçirmek.

9. Hünär tejribesi

Hilini üpjün edýän ajaýyp tehnikler we işçiler.

10. Çalt eltip bermek

Dürli iberiş ýollary, çalt we ajaýyp iberiş hyzmatlary.

Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (6)
Kagyz turba turba gaplaýyş turba gutulary (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň