Lenta tutawajy bilen gaýtadan ulanylýan goňur kraft kagyz söwda sumkasy

Gysga düşündiriş:

● Kagyz görnüşi: Gaýtadan ulanylýan goňur kraft kagyzy

● Ölçegi : 14X4X4 dýuým (omöriteleşdirilen kabul)

● Çap etmegiň reňki: NON (omöriteleşdirilen kabul)

● Şekil we stil: Kraft söwda sumkasy


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt ady Kraft kagyz söwda sumkasy
Material opsiýalary     Çeper kagyz (128 gram, 157 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram)
Piliory tagtasy (250 gram, 300 gram, 350 gram)
Kraft kagyzy (100 gram, 120 gram, 150 gram, 200 gram, 300 gram)
Paperörite kagyz (128 gram, 157 gram, 200 gram, 250 gram, 300 gram)
Çal reňkli goşa tagta (250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm)
Reňk opsiýalary Islendik reňk bolup bilerözleşdirilenislegiňiz boýunça
Galyňlyk görnüşleri Müşderä görä 150gsm, 210gsm, 250gsm, 300gsm ýa-da Custom
Çap etmegiň opsiýalary Agyrlyk çap etmek / nagyş çap etmek / Gyzgyn möhürleme / CMYK / Doly reňkli çap
Faceerüsti gutarmak opsiýalary Ossalpyldawuk / mat laminasiýa, altyn / kümüş gyzgyn folga, nagyş / deboss, nokat UV, ýitip gitmek we ş.m.
Eltip bermek möhleti FedEx DHL TNT SF Deňiz arkaly howa arkaly
Omörite nusga tölegi Bir stocka dizaýnyndan, ýük ýygnamakdan mugt nusga
Omörite nusga wagty Sanly ýa-da Dummy Sample üçin 5 ~ 7 gün

Bu gaýtadan işlenip bilinýän goňur kraft kagyzdan ýasalan Kraft kagyz söwda sumkasy

● Ulanylyşy: Ulanylyşy: mahabat, sowgat, mahabat we söwda maksady
● Aýratynlygy: Gaýtadan ulanylýan / Durnukly / Ekologiýa taýdan amatly / Amatly, ýokary göz ýaşardyjy
Tebigat temaly önüm gaplamasy

kraft kagyz sowgat çüýşeleri gaplaýan söwda haltalary (4)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Senmi?Öndürijiýa-da söwda kompaniýasy?

Biz 100%Öndüriji15,000 inedördül metrden gowrak ussahanasy bolan 10 ýyldan gowrak gaplamak we çap etmekde ýöriteleşendir.

 

2-nji sorag: customörite logotipim, dizaýnym ýa-da ululygym bolup bilermi?

Elbetde.Logotipiňiz, dizaýnyňyz we ululygyňyz bilen islendik gaplamany edip bileris.

 

3-nji sorag: Nusgalar näçe gün tamamlanar?Köpçülikleýin önümçilik hakda nähili?

Sanly ýa-da Dummy Sample üçin 3 ~ 5 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 10 ~ 25 gün

 

4-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

EXW, FOB, CFR, DDU, DDP, Gapydan gapy kabul edýäris.

 

5-nji sorag: Nädip töläp bilerin?

TT, Western Union

kraft kagyz sowgat çüýşeleri gaplaýan söwda haltalary (2)
kraft kagyz sowgat çüýşeleri gaplaýan söwda haltalary (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Markethli bazar pudaklaryny gurşap alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi-merkezi we dowamly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris. Biziň bukjamyz ýokary derejeli Lýuksdan ybarat , Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji. Şeýle hem, markanyňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE paketinde işlemegi halaýarys, ideýadan başlap önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary