Bölek satuw gutusy, sarp ediş gaplamasy, penjireli guty, çagalara ideg gaplamalary

Gysga düşündiriş:

Çalt gollanma:

1. Material: 350g C1S, PET çişmesi.

2. Bejergi: Matt PP Lamination.

3. Çap etmek: Ofset çap etmek, UV çap etmek, kümüş folga möhürlemek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Bölek satuw gutusy, örtülen kagyz gutusy, çeper kagyz gutusy, saglygy goraýyş gaplamasy.
Material 350G, 300G C1S
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk Ofset çap etmek, folga möhürlemek
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 12-15 gün mukdaryna bagly

Gurluşy:

Sarp ediji görkezmek üçin amatly penjireden önümi görüp biler.

 

Açyk PLA PET penjiresi bolan FSC örtükli kagyzdan ýasalan bu naharhana gutulary diňe bir ekologiýa taýdan arassa däl we çagalar üçin howpsuzlyk.Çörek, konditer önümleri, miwe ýa-da peýnir ýaly iýmitleriň köpüsini daşamaga ukyply.

 

“Yinji”, müşderileriňize önümleriňize göz aýlamak üçin ygtybarly we berk penjire dizaýnlaryny we örtükli gaplamalary üpjün edýär.

Bölek satuw gutusy, sarp ediş gaplamasy, penjireli guty, çagalara ideg gaplamalary.(1)

Goşmaça maglumat:

1Saglygy goraýyş, gurme iýmit önümleri we sowgatlar üçin ajaýyp.

2FDA tassyklanan iýmit dokumasyny gurme penjire gutularymyz bilen ulanmagy maslahat berýäris.

3Kiçijik gutynyň ululygy: 3-3 / 4 x 3-3 / 4 x 2-1 / 8. Orta gutynyň ululygy: 5-7 / 8 x 5-7 / 8 x 2-1 / 8 in.

Bölek satuw gutusy, sarp ediş gaplamasy, penjireli guty, çagalara ideg gaplamalary.(2)

4Uly gutynyň ululygy: 7-3 / 4 x 7-3 / 4 x 2-1 / 8 in.

5Made In: Hytaý

6Eko dostlukly maglumat: FSC kagyzy, PLA Blister lýubo we arassa PET.

7Material: FSC 350G C1S.

 

Bölek satuw gutusy, sarp ediş gaplamasy, penjireli guty, çagalara ideg gaplamalary.(5)

Aňsat açyk ýapyk aýratynlygy bilen çydamly gaplama dizaýny

Çaga önümleriniň gaplaýyş gutulary, guty gaplamasynyň dürli çaga önümleriniň agramyny göterip biljekdigine göz ýetirmek üçin ýokary hilli çydamly karton materiallary bilen bezeldi.

Gutynyň gurluşy, ygtybarly gaplamak üçin önümiň kynçylyksyz süýşmegi üçin aňsat açyk we ýapylýan flap aýratynlygy bilen döredildi.

Bölek satuw gutusy, sarp ediş gaplamasy, penjireli guty, çagalara ideg gaplamalary.(7)

Önümleriň görkezilmegi üçin açyk PET penjire dizaýny bilen guty

Bu gaplama gutusy, müşderilere saýlamak aňsat bolan PET penjire dizaýny bilen döredildi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň