Lenta asma, gulakhalka gaplamasy bilen bölekleýin elektronik kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Çalt gollanma:

1.Material: 350g örtülen kagyz, lenta.

2. Bejergi: Matt PP Lamination.

3. Çap etmek: 4C + PMS çap etmek, folga möhürlemek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Sarp ediji, elektronika, gulak gutulary
Material 350g C1S, örtülen kagyz, çeper kagyz.
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk 4C + PMS Ofset çap etmek, altyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün mukdaryna bagly

Gulak gulaklaryny saklamagyň iň gowy usuly haýsy?

Olary galaýy gaplarda saklaň
Gap-gaçlar we jaýyň töwereginde ownuk zatlary saklamakdan başga-da, gap-gaçlar gulak gulaklaryny hem saklap biler, şol bir wagtyň özünde olary erkin saklamaz.Nauşnikleri ýerlikli örtüň we gapagyň içine goýuň.

Lenta asylgy bölek satuw elektronik kagyz gutusy, Earbuds Packaging (6)

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

Elektron paketler dört esasy funksiýany üpjün edýär: elektrik signallarynyň özara baglanyşygy, zynjyrlaryň mehaniki goragy, elektrik energiýasynyň paýlanyşy (ýagny güýç) zynjyryň işlemegi we ýaýramagy.
zynjyr funksiýasy arkaly emele gelýän ýylylyk.

Lenta asylgy, gulakhalka gaplamasy (4)

Simsiz gulak enjamlary güýçlendiriji bilen gelýärmi?

“Hakyky simsiz” nauşnikleriň hemmesi diýen ýaly iki nauşnik bir wagtda zarýad berip bilýän zarýad beriji gap bilen gelýär.Işleriň köpüsi aslynda iki-15 ýa-da has köp goşmaça töleg töleýär, şonuň üçin nauşnikleri ýolda zarýad berip bilersiňiz ýa-da güýji pes bolanda jübi telefonyňyza zarýad berip bilersiňiz.

图片 1
图片 2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary