Derini ideg etmek, bedeni ideg etmek, saglygy goraýyş, kosmetika gaplamak, bölek kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Jikme-jiklikler:

1. Material: 350g örtülen kagyz, gasynlanan kagyz, W9

2. Bejergi: Matt PP Lamination

3. Çap etmek: Ofset çap etmek, UV çap etmek, kümüş folga möhürlemek

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Gözellik aladasy, berk guty, sowgat gutusy
Material 1200g Greýboard, Paperörite kagyz, EVA
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk Ofset çap etmek, altyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün mukdaryna bagly

Skinörite lomaý deri ideg losyon krem ​​gaplaýyş kagyz gutusy, ýörite lomaý deri ideg losyýasy * krem ​​gaplaýyş kagyz gutusy lomaý

Yinjide ýörite lomaý deri ideg losyon krem ​​gaplaýyş kagyz gutusy

Yinji iň gowy karton kagyz guty öndürijisi we üpjün edijisi

Ösen önümçilik usuly, ähli görnüşlerde, ululyklarda we reňklerde doly özbaşdak çap edilen kosmetiki gaplama gutularyny öndürmek.

Derini bejermek, bedeni ideg etmek, saglygy goraýyş, kosmetika gaplamak, bölek kagyz gutusy (2)
Derini bejermek, bedeni ideg etmek, saglygy goraýyş, kosmetika gaplamak, bölek kagyz gutusy (3)

Karton karton bilen deňmi?

Kagyz tagtasy ortaça kagyzdan has galyň, ýöne henizem diňe bir gatlak.Karton üç gat agyr kagyz, ortasynda tolkunly iki tekiz.Dürli kagyz gatlaklary we dürli agramlary barlygy sebäpli, bu iki önümi bilelikde ýa-da şol bir görnüşde gaýtadan işlemek mümkin däl

derini bejermek gutusy

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň