Durnukly / ekologiýa taýdan amatly gaplama, iýmit gaplamasy, FSC, gaýtadan işlenen kagyz gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Usul: Gasynlanan gaplama.

Çap etmek: 1C / 4C küpek ekrany ýa-da UV çap etmek, folga möhürlemek.

Material: FSC gaýtadan işlenen gasynlanan ýa-da kraft kagyzy, dokuma kagyzy.

Wariant: Ak senet kagyzy, goňur kraft kagyzy, gara senet kagyzy bar.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material Gasynlanan kagyz, kagyz kagyzy, dokma kagyzy.
Reňk 4C / 1C küpek ekrany, folga möhürlemek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Mat gutardy
Hyzmat OEM / ODM
Bukja Karton / Kagyz paletleri
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 15-18 gün

 

Eger siz, biziň ýaly durnuklylygy missiýa taýdan möhüm hasaplasaňyz, kömek edip bileris.

Durnukly ýörelgelere esaslandyk we täzelenip bolýan we gaýtadan işlenip bilinýän materiallar bilen işlemekde baý tejribämiz bar.

Dürli pudaklarda, önümlerimiz we amatly gaplamalarymyz islendik önüm üçin iň amatlydyr.

Biziň döredýän çözgütlerimiz, markaňyza we aýratynlyklaryňyza düýbünden mahsusdyr.

Üstünlikleri

Durnukly ekologiýa taýdan amatly gaplama, iýmit gaplamasy, FSC, gaýtadan işlenen kagyz gaplamasy.(5)

1. Bäsdeşlik bahalary

2. Ajaýyp hil gözegçilik endikleri

3. handüzlerçe tejribe elde işlenen işçiler

4. In engineeringener we tehniki işgärleriň baý tejribesi

5. OEM we ODM hyzmatlary hem elýeterlidir

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.

Durnukly ekologiýa taýdan amatly gaplama, iýmit gaplamasy, FSC, gaýtadan işlenen kagyz gaplamasy.(4)
Durnukly ekologiýa taýdan amatly gaplama, iýmit gaplamasy, FSC, gaýtadan işlenen kagyz gaplamasy.(2)
Durnukly ekologiýa taýdan amatly gaplama, iýmit gaplamasy, FSC, gaýtadan işlenen kagyz gaplamasy.(3)

Has giňişleýin maglumat üçin, ýörite hünärmenler toparymyzyň siziň üçin ajaýyp gaplama çözgüdini nädip döredip biljekdigini bilmek üçin şu gün telefon, e-poçta arkaly toparymyz bilen habarlaşyň.Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň