Durnukly gaplama, ekologiýa taýdan dostlukly guty, ýeňli kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Çalt gollanma:

1. Material: FSC gaýtadan işleýän kagyz kagyzy, bio-zaýalanýan mata, çal tagta, C2S.

2. Bejergi: Matt PP laminasiýa.

3. Çap etmek: 4C + PMS Çap etmek.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Ekologiýa taýdan dostlukly, ýeňli guty, berk guty
Material FSC 750 tagtasy, Kraft kagyzy, mata, lenta, 250g C2S, örtülen kagyz
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk PMS UV ýa-da ofset çap etmek
Tamamlamak Mat Lamination
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 5 -7 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün
Durnukly gaplama, ekologiýa taýdan dostlukly guty, ýeňli kagyz gutusy (5)

Rigid gutular ekologiýa taýdan arassa

Şol ýerdäki iň ekologiýa taýdan arassa guty çözgüdi, gaty gutular gutular bilen örtülmedik ýagdaýynda 100% biodegrirlenip bilner we kompost bolup biler.

Goňur kraft kagyzy durnuklymy?

Goňur kagyz kagyzy daşky gurşaw üçin amatly.
Adaty kagyz öndürmek we çap etmek bilen bolup geçýän gaýtadan işlemekden tapawutlylykda, kagyz kagyzy az himiki serişdeleri ulanmak bilen has ýönekeý prosese eýerýär.Mundan başga-da, bu himiki maddalar hilini ýitirmezden dikeldilip, gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.

Durnukly gaplama, ekologiýa taýdan dostlukly guty, ýeňli kagyz gutusy.(3)
Durnukly gaplama, ekologiýa taýdan arassa berk guty, ýeňli kagyz gutusy (6)

Senagat üçin gaýtadan ulanylýan gaplama çözgütleri

“Yinji Packaging”, elektronika, awtoulag, çakyr, oýunjak, şaý-sepler, kosmetika we ş.m. ýaly köp sanly pudak üçin ekologiýa taýdan jogapkär gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär, “Greenaşyl” bolandygyna ynanýarys we size satýan materiallarymyz, köplenç 100-den öndürilýär. gaýtadan ulanylýan materiallar.Aslynda, hödürleýän gaplaýyş materiallarymyzyň köpüsi eýýäm 100% gaýtadan işlenen kagyzdan, plastmassadan we sarp edijiden soňky mazmundan ýasaldy!

Durnukly gaplama, ekologiýa taýdan dostlukly guty, ýeňli kagyz gutusy

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň