Wape we Cannabis

 • Cannabis, Wape deslapky çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty

  Cannabis, Wape deslapky çaga çydamly gaplamalar we gutular, çaga gulpy bolan guty

  Gutynyň stili: Çaga çydamly

  Ölçegi: ýöriteleşdirilen kabul edildi

  Material: 350g C1S / Sungat kagyzy

  Tamamlamak: reňkli (4C +) çap etmek + Matt Lamination

  Şekil: gönüburçluk ýa-da ýöriteleşdirilen kabul edildi

 • Wape / Cannabis gaplamak we gutular, Çaga gulpy

  Wape / Cannabis gaplamak we gutular, Çaga gulpy

  Önümlerimiziň çagalaryň töwereginde howpsuz bolmagyny üpjün etmek iň möhümdir, şonuň üçin paketlerimiz berk synagdan geçirilýär we iň ýokary standartlara kepillendirilýär.

  Dolandyrylan kagyzdan üzümlere çenli ähli kenebi önümleri dispanserlere ibermek üçin ygtybarly gaplama çözgüdi gerek.Turbalar möhürlenmedik ýa-da çaga çydamly däl bolsa, dispanser eltip bermegi ret edip biler ýa-da önümleri gaýtadan işlemäge mejbur edip biler.Doly masştab bilen, kenebiriň öňünden gaplanylyşy gaplamaga taýyn bolýar we müşderi ot ýakýança önümiňizi goraýar.