Çygly pulpa, gury pulpa gaplary, içki gaplar, ekologiýa taýdan arassa pulpa gaplary

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLERIES Düşündirişi:

1. Material: Gara çygly pulpa

2. Material: Ak gury pulpa

Reňk aýratynlaşdyrylyp bilner, yzygiderli reňk bar: Gara / Ak / Gar ak / Goňur

Gurallaryň nusgasy: Gepleşikli bolmak

MP gurallarynyň bahasy: Gepleşikli bolmak

Gurluşyň wagty: 12-18 gün

Deputatyň öňdebaryjy wagty: 25-30 gün.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Pulpa çüýşesi näme?

Pulpa gap-gaçlary täzelik yzy ýaly gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalýar.Pulpa çüýşesi, kagyz pulpasyndan öndürilen täsirli gaplama elementidir.Kebşirlenen kagyz pulpa önümleri, dürli emläk güýçlendiriji serişdeleri goşmagy öz içine alýan galyndy kagyzlaryny pulpa azaltmak arkaly öndürilýär.

Çygly pulpa, gury pulpa gaplary, içki gaplar, ekologiýa taýdan arassa pulpa gaplary (1)
Çygly pulpa, gury pulpa gaplary, içki gaplar, ekologiýa taýdan arassa pulpa gaplary (2)

Galypdan ýasalan pulpa gaýtadan ulanylýarmy?

Kebşirlenen pulpa eýýäm sarp ediji kagyz bilen ýasalyp, öndürijilere plastmassadan has gaýtadan ulanylýan we jogapkärli çözgüt hödürleýär.Ulanylandan soň, galypdan ýasalan pulpa gaýtadan işlenip bilner.Aslynda, gaýtadan işlemek üçin dikeldilen gaplama materiallarynyň üçden iki bölegi kagyz - birleşdirilen aýna, metal we plastmassa jemi.

Çygly pulpa, gury pulpa gaplary, içki gaplar, ekologiýa taýdan arassa pulpa gaplary (4)

Galypdan ýasalan pulpa gaplamak gymmatmy?

Köplenç salgylanylýan deňeşdirmede 40 sany galypdan ýasalan pulpa gutarýan gapaklaryň bir bölegi, şol bir mukdarda EPS (Styrofoam) ahyrky gapaklaryna 70% boş ýer tygşytlady.Takyk ýer tygşytlamak dürli önümler üçin üýtgäp biler, ýöne galypdan ýasalan pulpa EPS-den has arzan we saklamak we daşamak üçin has täsirli bolmagynda galýar.

Önümçilik prosesi

1. Dizaýn

Dizaýn

2. Nusga almak

Nusga almak

3. Çap etmek

Çap etmek

4. Laminasiýa

Laminasiýa

5. ýüpek ekran

Küpek ekrany

6. Spot UV

Spot UV

7. Awtomatiki sowuk folga

Awtomatiki sowuk folga

8. Kesiň

Dizaýn kesmek

9. Awtomatiki bukulma

Awtomatiki buklama

10. El işi

El işi

11. Gaplamak

Gaplamak

12. Palet

Palet

13. ippingük daşamak

Eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň