Derini bejermek üçin lýuks lýuks ýörite kosmetiki gutular

Gysga düşündiriş:

·Material: Metal reňkli ýörite kagyz

·Çap etmegiň reňki: CMYK Çap etmek

·Faceerüsti bezeg: gyzgyn folga möhürlemek, nagyşlamak

·Şekil we stil: gysgyç gutusy

· Goşmaça garnitura: PS Gatnaşyk, Magnit, ýag kagyzy

·Ulanylyşy: Derini bejermek gaplama gutulary / Gözellik / Makiýaup / Kosmetika gaplamasy


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi: Custöriteleşdirilen, islenýänlere görä islendik ululygy kabul edýäris.
Çap etmekGörnüşler: CMYK / PMS / UV çap etmek, küpek ekrany çap etmek, metal reňk çap etmek, Film çap etmek
KagyzMaterial C1S + 1200g CCNB
Faceerüsti gutarmak: Gyzgyn folga möhürlemek, nagyşlamak
Şekil we stil opsiýalary: Gapak we esasy guty, Boýnly 2 bölek guty, gysgyç gutusy,MagnitGuty, eplenýän kagyz guty, eplenýän magnit guty, çekme gutusy, tegelek turba gutusy, beýleki şekil gutusy,
Garnitura opsiýalary: PVC / PET / PP penjire, lenta, magnit, EVA, üýşmek, EPE köpük / gubka, plastmassa / kagyz gapagy we ekt.
Ulanylyşy: Derini bejermek gaplamasy / Gözellik / Makiýaup / Kosmetika gaplamasy
Mysal: Collectedygnalan ekspress ýükler bilen mugt boş nusga bar.
Eltip bermegiň wagty: Sanly ýa-da Dummy nusgasy üçin 5 ~ 7 gün;18~28köpçülikleýin önümçilik üçin günler
Eltip bermek porty ŞenZhen, Hytaý

Lýuks kosmetiki gutular we gaplama

Kosmetika we makiýa products önümleri üçin gutular we gaplamalar önümiňiz ýaly möhümdir - kosmetiki gutular we gaplamak harytlaryň giňelmesi.Gowy ýasalan, ýöriteleşdirilen kosmetika gutulary önümiňizi köp adamly tekjede tapawutlandyryp biler we dykyz gaplanan displeýde göz gamaşdyryp biler.

Customörite kosmetiki gutularymyz we gaplamalarymyz amatly, ulanmak aňsat we gymmatly önümiňizi goraýar.Customörite kosmetiki gutular paketimiz we her gün millionlarça adam tarapyndan ulanylýan ýüzlerçe makiýaup, derini bejermek we beýleki önümleri hödürleýär.

Derini bejermek üçin lýuks lýuks kosmetiki gutular (4)

Elektron gaplamanyň esasy aýratynlyklary haýsylar?

Ajaýyp düzülen kosmetiki gutulary we derini bejermek önüm önümlerini gaplaň.Ajaýyp laýyk we täsirli görnüş üçin, sargyt bereniňizde goşmaça kosmetiki gutulary (kosmetiki nusga gutusy, kosmetiki sowgat gutusy, kosmetiki guty gaplamasy) goşmaça dizaýn ideýalary bilen sazlamaga mümkinçilik berýäris.Gutularyň diňe dürli ululyklary we şekilleri däl, eýsem gaplamak isleýän nusgawy mata materiallaryňyza moda bilen tanyşdyrýan kosmetiki gaplaýyş gutusynyň dizaýny hem bolup biler.

Derini bejermek üçin lýuks lýuks kosmetiki gutular (6)
Derini bejermek üçin lýuks lýuks kosmetiki gutular (2)
Derini bejermek üçin lomaý lýuks kosmetiki gutular (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň